دات نت نیوک
06 اردیبهشت 1397
En | 
 • از گفتمان حاکمیت و فرد تا گفتمان شهر و معماری
  *غزال راهب: اغلب آنان که از دور و نزدیک دستی بر معماری دارند، از خوانده ها و شنیده ها و دیده ها یقین دارند که معماری تبلور «زندگی» است در «فضا»، که «مکان» را می سازد و می پروراند. بازخوانی و بازتعریف قطعیتهایی که به باور ما رسیده اند، همواره راهگشاست؛ از این رو، به بهانه روز معمار بر آنیم که ردپای زندگی را در «زیست- مکان» امروز...
  ادامه ...
 • اهمیت معماری در آینده ساخت و سازها و سیمای شهرها
  * طاهره نصر: معماری در بستر شهرها شکل خود را می‌یابد و آینده ساخت‌و‌سازهاست که سیمای شهرها را رقم می‌زند، بنابراین جایگاه معماری در این میان جایگاهی ارزشی است.
  ادامه ...
 • تحلیلی بر ۳ زلزله کوچک اما پراهمیت اشتهارد
  *دکتر علی بیت‌اللهی: سه زلزله به ترتیب با بزرگاهای ۲.۷ در ساعت ۴:۴۶:۳۶ صبح، ۲.۹ در ساعت ۲۲:۵۲:۳۳ و ۱.۷ در ساعت ۲۳:۱۴:۲۰، روز جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ رخ داد. این سه زلزله نزدیک به هم (۲ تا ۴ کیلومتر فاصله بین هم) و در یک منطقه توسط مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران جانمائی شده اند.
  ادامه ...

   

            
         
         
        

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

     

  طراحی سایت